Wanneer leven en leren niet meer vanzelf gaan en genieten sporadisch gebeurt, is er de praktijk voor coaching en orthopedagogiek van Hannie van Beelen voor persoonlijke en professionele begeleiding.

Mijn naam is Hannie van Beelen, gediplomeerd orthopedagoge en psychologe met meer dan 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg en het onderwijs.

U kunt bij de praktijk terecht voor professionele hulp bij het omgaan met stress, niet-lekker in je vel zitten, angsten, depressies, onzekerheid, verlies, vermoeidheid etc. Bij jongeren uiten bovengenoemde symptomen zich vaak in school- en leerproblemen, Dat is jammer, want met een beetje deskundige hulp kan het al veel beter gaan. Pedagogische hulp kan bestaan uit adviezen aan de ouders en/of psychologische hulp aan het kind. Daarnaast biedt de praktijk workshops die ouders c.q. opvoeders kunnen helpen.

Workshops

De praktijk biedt verschillende workshops aan op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, en (ortho)pedagogiek. Deze workshops worden gegeven in een rustige omgeving en in een kleine groep, zodat er veel aandacht is voor de persoonlijke situatie. Klik voor meer informatie op één van de workshoptitels hiernaast.

Artikelen

Wil je meer weten over onderstaande onderwerpen? Lees dan mijn artikelen.