Werken en leven zonder stress

Een workshop waarin aan de orde komen de invloed van positieve- en negatieve emoties op ons zenuwstelsel en onze gezondheid. Daarnaast kunnen we de effecten van deze invloed laten zien op de computer. Verder worden technieken aangeleerd om stressgevoelens te verminderen en gevoelens van welzijn te bevorderen. Daarmee wordt een start gemaakt om in het hier en nu te leven d.w.z. met hart en ziel.

Inhoud

Met hart en ziel bezig zijn, werken, leren, spelen is goed voor ons welzijn. We voelen ons goed, kunnen de wereld aan en al die zaken, die onze gezondheid belemmeren zijn ver van ons. We kunnen hierbij denken aan stress, geen zin om te leren, om te werken, moe zijn. In het onderzoekscentrum van het Amerikaanse Instituut HeartMath waar onderzocht is hoe het hart in fysiologisch opzicht communiceert met het brein, is men tot de conclusie gekomen dat het hart ritme van al onze lichaamsfuncties het beste onze emotionele toestand en stress reflecteert. Negatieve emoties geven verstoringen van het hartritme en zijn in het autonome zenuwstelsel te zien. En dit heeft weer invloed op de rest van ons lichaam. Positieve emoties hebben een tegenovergesteld effect en daarmee een heilzame werking op onze gezondheid.

De informatie die het hart uitzendt staat in directe relatie tot onze emotionele toestand. Het is alsof het een eigen brein bezit, dat sterke invloed uitoefent op onze intelligentie en bewustzijn. Het hart beschikt over een eigen neurologisch netwerk, dat communiceert en invloed uitoefent op onze intelligentie en bewustzijn. De signalen van het hart verbinden zich via neurologische weg met een hersengebied dat een cruciale functie vervult bij het nemen van beslissingen en het integreren van het denken en het voelen. Vervolgens helpt het ook bij het synchroniseren van de hersenactiviteit, waardoor hart- en breinritme in harmonie met elkaar gaan lopen.

Het HeartMath Instituut heeft verschillende technieken ontwikkeld waarmee je het hartritme positief kunt beïnvloeden om dit te gebruiken in communicatie en het nemen van beslissingen. Dit alles ter bevordering van ons welzijn en onze gezondheid.

voor wie?

Ouders, leerkrachten, belangstellenden. Ieder, die er zijn voordeel mee wil doen.

hoe gaan we te werk

In onze workshop krijgt u de een stukje theorie over de samenwerking van het hart en het brein. Verder wordt een uitleg gegeven van het computerprogramma en kunnen mensen die dat willen hun hartritme meten. Als laatste worden technieken aangeleerd om negatieve stress of gevoelens te verminderen en positieve emoties te bevorderen. Zoals eerder genoemd heeft dit positieve invloed op ons zenuwstelsel. Tijdens de workshop kunt u dit waarnemen. U ziet op de computer hoe het staat met uw stressniveau en u voelt het aan uw lijf.

wanneer

Op afspraak, zie voor de hier voor de contactinformatie

deelname

Maximaal aantal deelnemers is 12. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

locatie

de Praktijk van Overbruggen, Platteweg 57, 2811 HP, Reeuwijk. Tel: 0182-582926
Aanmelden via email praktijk@hannievanbeelen.nl of telefonisch 070-5111107 of 0182-582926

meer info

Voor meer informatie of aanmelden kan je contact opnemen met de praktijk.