Het transformatiespel

Groepstherapie

Meld je dan aan voor de groepstherapie d.m.v. het Transformatiespel onder deskundige begeleiding. Er kunnen maximaal 4 , minimaal 3 personen aan deelnemen.

Het transformatiespel is een spel waarmee je op een plezierige manier kunt leren begrijpen hoe je je levensspel speelt en hoe je daar veranderingen in kunt aanbrengen. Het gaat erom hoe je je eigen leven bekijkt en welke ervaringen je daarin creÇert Hoe je op die ervaringen reageert en hoe je je verkregen inzichten voor je eigen groei kunt aanwenden. Met behulp van dit spel kun je je meer bewust worden van je sterke kanten en je kunt belangrijke lessen leren die je kennis over de manier waarop je functioneert op he Lichamelijke Mentale en Spirituele vlak kunt verdiepen. Het spel kan ook gebruikt worden als een krachtig instrument, bij het oplossen van problemen en het bereiken van gestelde doelen. Door het aanreiken van nieuwe gezichtspunten ten aanzien van bij jou levende levensvraagstukken, helpt het spel je om duidelijkheid te krijgen omtrent je oude overtuigingen en houdingen en bij het veranderen van reactiepatronen. Het Spel prikkelt je creativiteit en laat je je eigen kracht en je mogelijkheden duidelijk worden. Het Spel bevordert open zijn, samen werken en het samen delen. Het laat je je levenspad zien en hoe je daarop groeit. Het geeft je een heldere feedback over hoe je je intuïtie en je vrije wil gebruikt;het helpt je om je beoordelingsvermogen te verscherpen bij het stellen van prioriteiten en het herkennen van en putten uit waardevolle hulpbronnen binnenin jezelf. Door het spelen van het transformatiespel kun je gemakkelijker nieuwe dimensies in je leven ontdekken en kun je veranderingen toelaten.

doelstellingen

deelname

Minimaal 3, maximaal 4 personen. Voor deelname is er een minimale leeftijd van 16 jaar vastgesteld. U kunt individueel inschrijven of per groep.

kosten

Een sessie duurt ongeveer 2.5 uur en kost € 45, -- p.p. inclusief materialen, koffie en/of thee.

meer info

Voor meer informatie of aanmelden kan je contact opnemen met de praktijk.