Jonge mensen

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Als je jezelf in één of meerdere vragen herkent en je wilt anders, bel dan gerust.

Jonge mensen met school- en/of leerproblemen

De groei naar volwassenheid is niet altijd eenvoudig. Deze periode wordt heel verschillend ervaren. De een lijkt probleemloos deze overgangsfase door te komen. Voor een ander is het een moeilijke tijd. Er zijn grote veranderingen op til. De balans wordt minder gemakkelijk gevonden. Dat is een herkenbaar verschijnsel. Soms is er te veel onzekerheid, te lang gestresst en dan... disfunctioneren.
Schoolproblemen, geen zin, onhandelbaar, vaak ziek, te laat. spijbelen e.d. Kortom, het gaat niet goed.