Ouders en opvoeders

ieder gedrag is de beste keuze die iemand denkt te kunnen maken

  • Gaat het niet goed met uw kind?
  • Wil het niet meer naar school?
  • Heeft het buikpijn als het naar school moet?
  • Wordt het gepest op school?
  • Gaat het leren niet meer vanzelf?
  • Is het faalangstig?
  • Is het onzeker?
  • Heeft het vaak moeite met concentratie?

kinderen met school-en/of leerproblemen

"Niet lekker in je vel zitten", een moderne kreet. Ouders signaleren:"Het gaat niet goed met mijn kind". Hij heeft geen vriendjes, hij wordt gepest, hij heeft buikpijn als hij naar school moet, hij kan zich niet concentreren. School- en leerproblemen zijn niet altijd direct herkenbaar. Te-laat komen, spijbelen, moeilijkheden met de stof, met docenten, klasgenoten (bijvoorbeeld gepest worden of anderen pesten) worden gemakkelijk onderschat en veelal afgedaan met opmerkingen als: "Dat moet je gewoon niet doen". Zo eenvoudig ligt het meestal niet. Vaak ligt aan bovengenoemde symptomen een emotionele onbalans ten grondslag. Het leren lukt niet meer en naar school gaan wordt steeds problematischer. Eigenlijk komt via de school het signaal: "Het gaat niet goed met mij". De begeleiding of therapie is erop gericht om weer "lekker in je vel te zitten". Dan volgt de rest vanzelf.

Scholen, vroeger alleen instituten waar geleerd moest worden, krijgen in toenemende mate een andere functie. Zij krijgen steeds meer opvoedingstaken toegeschoven en hebben dientengevolge ook steeds vaker te maken met opvoedingsproblemen. Een "ander kind" komt de school binnen. Vaak heeft het dan moeite met concentreren, is het onzeker, faalangstig, agressief. Het voormalig speciaal onderwijs is afgeschaft. We hebben nu speciaal basisonderwijs, SBO. Het streven is "Alle kinderen naar de basisschool". Een prachtige slogan en hoe pak je het aan? Als leerkracht zit je soms met beide handen in het haar. Hoe moet het nu verder?