De kosten

Persoonlijke Tarieven (Met ingang van 01.10.2014)

Consult duur 60 minuten€ 95,-
Half consult duur 30 minuten€ 47,50
Telefonisch consult
(mits niet langer dan 20 minuten)
€ 25,-
E-mail consult
(mits niet langer dan 20 minuten te beantwoorden)
€ 25,-

Relatietherapie

Consult relatietherapie
duur 60 minuten
€ 50,- (p.p.)
Dubbel consult relatietherapie (p.p.)
duur 120 minuten
€ 100.- (p.p.)

 

M.i.v. 1 januari 2014 zijn de vergoedingen van de psychologische zorg ondergebracht bij de GGZ basiszorg.
Dit heeft gevolgen voor de vergoedingen. De verleende zorg wordt ingedeeld in een aantal trajecten:
GGZ basiszorg kort, - middel en - intensief. Aan elk traject is er een vergoeding afhankelijk van de ernst van de stoornis. Verder zijn diverse belemmeringen uit het zorgtraject gehaald zoals b.v rouwverwerking, aanpassingsproblematiek , e.a. Dit wordt in de meeste gevallen niet meer vergoed. Hulp bij relatieproblemen wordt al langer niet meer vergoed. Er is altijd een verwijzing van de huisarts nodig en deze bepaalt  meestal in overleg met de psycholoog, de zwaarte van het pakket. Voor 'niet verzekerde zorg' gelden mijn tarieven zoals hierboven genoemd.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage per consult is verdwenen. Wel geldt het eigen risico dat voor de meeste zorg verplicht is. (Dit jaar €. 360,-- per persoon. Meer informatie op internet 'eigen risico zorgverzekering 2014'.)

Contracten met zorgverzekeringen

M.i.v. 1 januari 2014 heb ik geen contracten met de zorgverzekeringen afgesloten. Voor de vergoedingen van de zorgverzekering heeft dat geen gevolgen als u een restitutiepolis hebt afgesloten. In andere gevallen kan het per zorgverzekering verschillen. Volgens een rechterlijke uitspraak is elke zorgverzekering verplicht minstens 75 % van de factuur te vergoeden.

Gespreksduur

De praktijk hanteert diverse soorten gesprekken. Hele gesprekken (45-60 minuten), halve gesprekken (30 min.), emailgesprekken, telefoongesprekken, echtpaargesprekken (60 minuten) en groepsgesprekken.

Afzeggen van afspraken

Afspraken kunnen via de email of per telefoon worden afgezegd. Dit dient 24 uur voor aanvang van de afspraak te zijn gebeurd. Indien dit niet tijdig is gebeurd, wordt € 40,- in rekening gebracht, wat voor uw eigen rekening komt .  

Betaling als de verzekeraar niet meer vergoedt

Betaling kan contant of per bank. Eenmaal per maand wordt u een rekening toegestuurd, welke binnen 3 weken moet worden betaald. Indien dit niet tijdig gebeurt, krijgt u eenmaal een herinnering. Daarna worden extra kosten in rekening gebracht voor de inning van het bedrag. 

Workshops

Workshops hebben geen vast tarief. De prijs is afhankelijk van tijdduur, aantal deelnemers, lunch tussentijds e.d.