Meervoudige intelligentie

door: Hannie van Beelen en Claire Boissevain

Een nieuwe kijk op intelligentie en leerstijlen. Mensen beschikken over alle 9 intelligenties. Een enkele heeft de voorkeur en daar wordt zijn leerstijl vanaf geleid. Over welke intelligenties gaat het dan en wat kunnen we ermee? Bij welke intelligentie past welke leerstijl en hoe kun je ze bevorderen? Op scholen worden de eerste twee intelligenties veruit het meest gewaardeerd. In vrije tijd kunnen andere intelligenties aan bod komen, waardoor de pupil vaker het gevoel krijgt, dat hij ergens "goed is in b.v. toneel". Hij krijgt een goed gevoel over zichzelf. Als dan bovendien opvoeders m.n. ouders en leerkrachten zicht hebben op zijn leerstijl en hem waarderen, krijgt hij meer zelfvertrouwen,waardoor de andere taken ook beter gaan. Bovendien worden de andere intelligenties daardoor gestimuleerd.

Wat intelligentie is, weten we allemaal. In psychologenwereld is een uitspraak: 'Intelligentie is wat een test meet' Iemand is intelligent en dus slim op school. Goede schoolresultaten geven echter geen garantie voor een succesvolle loopbaan. Er blijkt dus meer te zijn. OP de vraag of slim-zijn erfelijk is of dat intelligentie ook bij een kind ontwikkeld kan worden, hebben wetenschappers geen eenduidig antwoord. Er is voor beide beweringen iets te zeggen. Intelligentie blijft dus een min of meer vaag begrip.

Begin jaren tachtig kwam de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner met zijn theorie over meervoudige intelligentie. Intelligent is niet alleen slim zijn op school, maar vooral vaardigheid. Vaardigheid in oplossingen bedenken in nieuwe situaties. maar ook omgaan met veranderingen vereist een specifieke intelligentie. Hij ontdekte dat mensen gebruik maken van 9 verschillende intelligenties.

Dat elk mens uniek is weten we allang. Maar dat dat ook geldt voor intelligenties weten we nog niet zolang. Elk mens heeft een eigen profiel van intelligenties. Het aardige is ook dat intelligenties samenwerken en op elkaar inwerken. Dat betekent dat als de ene intelligentie zich ontwikkelt, de anderen onbewust gestimuleerd worden. Als iemand b.v. graag muziek maakt zal de intelligentie "muzikale intelligentie" zich ontwikkelen en de andere intelligenties gaan mee. Door te zingen zal de taalintelligentie ook gestimuleerd worden. Niet onbeperkt, er zijn wel grenzen aan, maar toch... Als iemand doet waar hij goed in is en dan gaan de intelligenties waar hij niet zo goed in is, ook beter. Intelligenties hebben elkaar nodig en stimuleren elkaar. Doen waar je goed in bent of wilt worden geeft meer vreugden meer ontspanning.

om welke intelligenties gaat het dan?

Omgaan met normen en waarden. Vraag naar diepere zingeving.

De ene intelligentie is niet beter dan de andere. Elke intelligentie heeft zo zijn voordelen en zijn beperkingen b.v. de interpersoonlijke intelligentie scoort hoog op b.v. teamwork, maar de vraag is of iemand zichzelf voldoende trouw blijft d.w.z. in de groep zichzelf durven zijn of te worden.

Elk mens heeft de beschikking over alle negen intelligenties. Ieder gebruikt een voorkeur intelligentie om de wereld te beheren en tevens hun andere intelligenties te stimuleren. Op scholen worden de eerste twee; de linguïstische- en de mathematisch logische intelligentie het meest gewaardeerd en aandacht aan besteed. Als tegenwicht kunnen in de vrije tijd de "eigen" intelligenties gestimuleerd worden b.v. toneel, zang, muziek, zijn in de natuur e.a. Voor ouders, leerkrachten e.a. met name mensen die te maken hebben met opvoeding en onderwijs, is het goed om inzicht te krijgen in de intelligenties en leerstijlen van hun pupillen. Door meer oog te krijgen voor het "hele" kind, kunnen zij hem waarderen op "zijn gebied". Hij zal meer zelfvertrouwen ontwikkelen en beter toegerust zijn voor zijn taken, ook op school.

Wilt u uw eigen intelligenties en die van anderen herkennen? Of wilt u weten hoe u uw "zwakkere" intelligentie extra kunt stimuleren? Dat kan tijdens onze workshops.

In de praktijkruime van Overbruggen, Platteweg 57, Reeuwijk worden workshops "Meervoudige intelligentie en leerstijlen" gegeven. door drs. C. Boissevain en drs. J.M. van Beelen, beiden orthopedagogen met een jarenlange staat van dienst in onderwijs en gezondheidszorg.

Literatuurverwijzing:
Howard Gardner (1993) Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. Fontana Press, London. ISBN 000686290X
Howard Gardner (1993): Multiple Intelligences. The Theory in Practice. Basic Books, New York. ISBN 0-465-01821-1
Carolyn Chapman (1993): If the Shoe Fits... How to Develop Multiple Intelligences in the Classroom. IRI/Skylight Training and Publishing, Inc. Palatine, Illinois. ISBN 0- 932935-64-8
Meervoudige intelligentie. Vreugdenhil Internet site.