Voorbeeld overeenkomst met client

Onderstaand een voorbeeld van de overeenkomst met de client in het kader van de AVG

Betreft:     Overeenstemming uitwisseling van gegevens in het kader van wetgeving AVG = Privacy wetgeving

Cliënt/ Betrokkene :
Cliënt nummer :


Therapeut/coach :            
drs.J.M. van Beelen,
praktijk voor coaching orthopedagogiek hannievanbeelen, als gebruiker van persoonsgegevens.

De cliënt/ betrokkene ( zie aanhef)  heeft in alle vrijheid, ondubbelzinnig, middels de ondertekening van deze verklaring (evt. per email) toestemming gegeven voor specifieke verwerking van de onderstaande persoonsgegevens.

1: Het gebruiken van persoonsgegevens


2: Het vastleggen van inhoudelijke informatie die gedeeld zijn tijdens de coach-sessies

 

Hierbij geef ik (coachee) toestemming voor bovenstaande:  1)  en  2)
Datum:                     handtekening:


Hierbij beloof ik (coach) dat ik met grote zorgvuldigheid en volgens de AGV omga met gegevens die mij zijn toevertrouwd.

Datum:                     handtekening: