Verwerken van persoonsgegevens

Het verwerken van (bijzondere ) persoonsgegevens voor de
Praktijk voor coaching orthopedagogiek en psychologie Hannie van Beelen i.v.m. AVG.

Via een aantal bedrijven krijg ik verzoeken voor een coaching of adviestraject.

De persoonlijke gegevens, die hiervoor aangereikt worden, zijn beveiligd door de betrokken instanties.
Ik committeer me met hun voorwaarden.
Als het gaat om een coachingstraject tekenen de client en ik beide een formulier, waarop aangegeven staat, hoe wij omgaan met gegevensuitwisseling.
Mondeling worden de privacyrechten besproken. Geheimhouding als een belangrijk onderdeel vlg. N.I.P. reglement (Nedeerlands instituut voor psychologen)

Boekhouding en facturering.

Betrokkenen:

Gegevens:

Doel:

Om de factuur te kunnen sturen en de relatie tussen offertenummer en factuur te kunnen leggen.
Het gebruik van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene, in casu factuur voor verleende diensten.

Derden: Mijn boekhouder, die de jaarrekening opmaakt.